logo

Carlotta - the museum database

021867 :: hantverk och industri, rits

Object description
Rits bestående av två fyrkantiga (1,5 x 1,5 cm) trästavar (L 39 cm,) , skjutbara genom varsitt hål i ett träblock (L 5,8 cm, B 9,5 cm, H 3,5 cm) med fasade kanter.Trästavarnas ena ände är försedd med vassa järnpiggar. Vinkelrätt mot stavarnas rikning är blocket genombrutet med ett hål med någon typ an kil? genom.
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.