logo

Carlotta - the museum database

bild

1978:1703:8 :: sågverksarbetare

Object description

Bygdespegelns fjärde etapp. Hur vi får vårt dagliga bröd. Klass 5, Seskarö skola. Lärare H. Gramner.

Kvinna i sågverksarbete under Kemibolagets tid.