logo

Carlotta - the museum database

1964:66:1-7 :: kulturhistoria, dokumentation, kapell, kyrkointeriör, krucifix, altartavla, minnestavla, kyrkbänk

Object description

Nutidsdokumentation 1963-1964. Nederluleå sn, Hindersön. Brändö-Uddskär. Kapellet.

1. Kapellet interiör, krucifixet.

2-3. Kapellet, interiör.

4. Kapellet interiör, minnestavla.

5. Kapellet, dörren.

6. Kapellet, bänkarna.

7. Bildbeskrivning saknas.