logo

Carlotta - the museum database

bild

E 972 :: härd, arkeologi, undersökning

Object description
En bild från fyndplatsen för en stenhärd, som undersöktes och borttogs i juli 1939. Bilden visar stubben, som växte intill härdplatsen, vilken kom fram vid schaktningen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.