logo

Carlotta - the museum database

A 132 :: handelshus, gårdsmiljö

Object description
Anders Lundbergs handelsgård (nuvarande ägare sonen Frans Lundberg). Gatuhuset vid Storgatan rakt fram är uppfört 1859. Till höger ligger en flygel med bagar- och drängstuga, till vänster lagerbodar och magasin. Kameran är uppställd framför ladugård och stall, som bildar rektangelns hitre kortsida.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.