logo

Carlotta - the museum database

030808 :: underlägg, luffararbete, trådarbete, trådslöjd

Object description
Underlägg med rund form och jämnt mönster. Metallen är troligen koppar. Handtag och tio fötter/stöd.
inventarienummer - objekt
030808
sakord
underlägg; luffararbete; trådarbete; trådslöjd
ämnesord
husgeråd; metallslöjd
antal
1
beskrivning
Underlägg med rund form och jämnt mönster. Metallen är troligen koppar. Handtag och tio fötter/stöd.
material
koppar; metall
teknik
handgjort
längd
29 cm [Med handtag ]
höjd
2, 5 cm
diameter
20 cm
land - användning
Sverige
län - användning
Norrbottens län
kommun - användning
Luleå kommun
by - användning
Börjelslandet
personnamn - förvärvat från
Östling, Granberg Birgitta (f. 1939), Börjelslandet
datum - förvärv till museet
2018-11
historik
Föremålen kommer från en välbevarad gårdsmiljö i Börjelslandet, en by från svensk tidigmodern tid som är belägen 25 km norr om Luleå. Gården är en del av stamgården Paars som under 1700- talets senare del kom att uppdelas i fyra delar: Isi Påls, Ny Påls, Isi Tans och Isi Östlings. Gården Östlings anses ha stort kulturhistoriskt värde och består bland annat av en parstuga, långloge, bagarstuga, smedja och ladugård. Gården anses vara representativ för Lule-bygden och visar hur en bondgård drevs före modern gårdsdrift. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1747, påbyggd 1860 och renoveringar gjordes på 1960- talet. 2018 förvärvades hundratalet föremål i samband med att släkten Östlings sista ägare, Birgitta Östling-Granberg, skulle sälja gården. Under Birgitta Östling Granbergs uppväxt på gården levde de i en tregenerationsfamilj bestående av föräldrar, farmor och en farbror. ; Köptes in till gården av kringsvandrande säljare från Småland.
diarienummer - diarienr till objektet
299-2018

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.