logo

Carlotta - the museum database

028892 :: skridskoskena

Object description
Ett par skridskoskenor. Skenan har uppårböjd framdel och är försedd med en trampdyneplatta och ett hälstöd med var sitt stag. Hälplattan har två upprättstående flikar baktill. På trampdynans platta finns två spetsiga piggar. På trampdyneplattan står det instämplat: "No 43, 30 cm, B. & O. LIBERGS FABRIKS-AKTIEBOLAG" .
  • Data elements