logo

Carlotta - the museum database

SohlmanPAFÄlgö :: Sohlman Per August Ferdinand

visat namn
SohlmanPAFÄlgö
land
Sverige
län
Stockholms län
kommun
Nacka kommun
by
Älgö
namnförkortning
SohlmanPAFÄlgö
namn
Sohlman Per August Ferdinand
tid - födelse
1824-05-24
tid - död
1874-06-05
historik

August Sohlman var en svensk Tidningsredaktör, Journalist, Konstjistoriker/lärare, Poitiker och Skarpskytteledare född 24 maj 1824 i Svennevad, död 5 juni på Älgö. Från oktober till sin död i huli 1874 var Sohlman huvudredaktör för Aftobladet och lyckades återvinna Aftonbladets ledande ställning inom Sveriges liberala press. Hans inflytande var avgörande för att den stora reorsentationsreformen 1866 genom en allmän oponiomseörelse, till han tog iniativet på ett möte i Hôtel de Su'ede 1860.

Sohlmanaebetade för en stor reform av svenska försvarsväsendet och för skarpskytterörelsen och var själv chef för Stockholms 9:e skarpskyttekompani. Vidare verkade han för ökad religionsfriket, större rät för kvinnorna till självständig verksamhet och till bildandet av Svenska fornminnesföreningen.

Sohlman omkom söndagen den 5 juli 1874 dp han fösäkte rädda sin son som råkat i sjönöd några få meter från land fvid en plötslig sommarstorm. Troats att Sohlman var en skicklig simmare drunknade han under räddningsförsöket på Baggensfjärden vid Älgö där han var bosatt. Han ligger brgravd på Huddinge kyrkogård. Källa: Wikipedia Besök 2016-06-07