logo

Carlotta - the museum database

1978:211:12 :: personal, möte

Object description

Norrbottens museum, Luleå.

Möte i museets hörsal med personal från avdelningen för inre kulturminnesvård (IK).

Från vänster arkivarie Irja Blomqvist, förste antikvarie Örjan Wallström, amanuens Sten Wikström, Assistent Ann-Christina Wikström.