logo

Carlotta - the museum database

1998:44-45 :: hembränning, fjärdingsman, polis

Object description

1998:44 Hembränningsapparater med tillbehör beslagtagna av fjärdingsmännen från vänster Hjalmar Forsman och Anders Brodin.

1998:45 Bdedslagtagna hembränningsapparater med tillbehör.

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.