logo

Carlotta - the museum database

bild

C 148 :: stadsvy

Object description
Luleå stad före branden 1887.Vita huset i förgrunden tillhörde lanträntmästaren F. Waldenström. Efter branden 1887 uppförde överste C O Bergman här den byggnad som nu inrymmer domkapitlet.