logo

Carlotta - the museum database

2007:389 :: färja, vattendomstol, tingsrätt

Object description
Vattendomstolen gör syn vid Karl Petterssons fastighet Svartlå 4:21. Karl Pettersson är tredje mannen från vänster. Kvinnan är tingsnotarie och mannen längst fram i hatt ska vara vattenrättsdomaren. De övriga männen kan vara ombud för vattenfall och sakägarna, fastighetsägarna.