logo

Carlotta - the museum database

Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm

visat namn
Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
namn
Riksantikvarieämbetet, Raä, Stockholm
land
Sverige
län
Stockholms län
kommun
Stockholms kommun
stad
Stockholm
adress
Storgatan 41, Postadr: Box 5405, 114 84 Stockholm