logo

Carlotta - the museum database

1999:240:01-07 :: bostadshus, uthus

Object description

Dokumentation av bostadshus och uthus i samband med utredning om ev byggnadsminnesförklaring.

Karlsvik 1:1, f d Stadsäga 810, Nordantillheden, Karlsvik, Luleå kommun.

1 Uthus

2-4 Huvudbyggnaden

5 Huvudbyggnaden och det s k Magasinet, ombyggt under 1930-talet.

6 Huvudbyggnads västra fasad. Den norra delen (dörren till vänster och fönstret

intill) är utbyggt under 1930-talet.

7 Uthus

g

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.