logo

Carlotta - the museum database

1998:402:17-22 :: härbre, restaurering

Object description

Härbren, Suogården, Korpikylä 13:6. Haparanda kn

17 Två närliggande härbren. Innan restaurering. Underexponerad.

18 Två närliggande härbren. Innan restaurering.

19 Detalj

20 Härbret kalvar och har mist sin knuttäckning

21 Det större härbrets gavel.

22 Det mindre härbrets gavel

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.