logo

Carlotta - the museum database

1996:108:2-18 :: museidagar

Object description

Museidagar i Kiruna 14-17 februari 1996. Öppet hus i Stadshuset. Museets personal svarar på frågor om byggnadsvård, fornlämningar, konst, gamla handlingar, fotografier eller annat inom länsmuseets kunskapsområden.

2-4 Inlämnat föremål för identifiering av Joan Wiklund.

5 Tal av museistyrelsens ordförande Karl Petersen.

6-11 Åhörare

12 Mats Spett, Kiruna kommuns bildarkiv visar bilder

13 Tal av Fritids- och kulturnämndens ordförande

14 Majlis Granström, länsmuseichef

15-16 Stråkelever från Musik- och Dansskolan underhåller.

17-18 Besökare

  • Data elements
accessionsnummer - fotografi
1996:108:2-18
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Kiruna kommun
stad - avbildad
Kiruna
personnamn - fotograf
NygrenSLuleå
företagsnamn - rättighetsinnehavare
Norrbotmuseum
motivkategori
museer
motivord
museidagar
tid - fotografering
1996-02-18
bildbeskrivning

Museidagar i Kiruna 14-17 februari 1996. Öppet hus i Stadshuset. Museets personal svarar på frågor om byggnadsvård, fornlämningar, konst, gamla handlingar, fotografier eller annat inom länsmuseets kunskapsområden.

2-4 Inlämnat föremål för identifiering av Joan Wiklund.

5 Tal av museistyrelsens ordförande Karl Petersen.

6-11 Åhörare

12 Mats Spett, Kiruna kommuns bildarkiv visar bilder

13 Tal av Fritids- och kulturnämndens ordförande

14 Majlis Granström, länsmuseichef

15-16 Stråkelever från Musik- och Dansskolan underhåller.

17-18 Besökare

material - bildbärare
Film 24x36