logo

Carlotta - the museum database

018634 :: hantverk och industri, pligg

Object description
Pligg, ca hundratalet, i två beige papperspåsar ca 20 cm höga och 14 cm breda där den ena påsen omsluter den andra. Pliggen är ca 1-2 cm långa, kvadratiskt utformade 2*2 mm med en avsmalning övergåendes i en spets i ena änden på ca 3 mm. Vardera påse har en märkning: "kooperativa", som är understruken, mörkblå i färgen och har kursiv stil.
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.