logo

Carlotta - the museum database

018124 :: röse

inventarienummer - objekt
018124
land
Sverige
län
Norrbottens län
kommun
Haparanda kommun
socken
Nedertorneå socken
fastighetsbeteckning
Keräsjoki 9:4
fornlämningstyp
röse
namn (arkeologisk undersökning)
Keräsjoki 9:4
Raä:nr
42:2
kartuppgift
Ek.kartan 25N 7c
undersökningstyp
slutundersökning
undersökningdatum/år
1963
personnamn - fältarbetsledare
Hallgren Birgitta
företagsnamn - undersökande institution
Norrbotmuseum
beskrivning - fornlämning
Röset var belägen på Pörhöharjuåsen som går i Ö-V riktning. På S och V sluttningarna ligger block-moränmaterialet i dagen. Röset var före avtorvningen till formen ovalt, 3 x 5 m stort, 0,5 m högt med en mittgrop, 0,6 x 1 m stor och 0,4 m djup.
beskrivning - undersökning
<space>Efter avtorvningen framträdde rösets form mer oregelbundet, 5,8 x 3,6 m stort och 0,6 m högt. I rösets mitt låg en jordfast sten, 0,8 x 0,9 m stor. Strax SV om stenen påträffades ett litet bronsbleck. Ingen färgning kunde antyda hur den döde legat. Kol påträffades inte.
diarienummer
273/59, 1310/63, 60/74