logo

Carlotta - the museum database

2011:61 :: järnvägsbro

Object description
Järnvägsbron över Torne älv byggdes 1919 och är en del av både det finska och svenska järnvägsnätet. Idag är det endast godstrafik på denna sträckning.