logo

Carlotta - the museum database

2009:33 :: vindkraftverk, renhjord, flyttning

Object description
Vintern och våren 2009 genomfördes en förstudie till dokumentation av vindkraftsutbyggnaden i Markbygden. Företaget Svevind planerar att etablera en vindkraftpark med 1 101 verk. Området berör ett fem kvadratmil stort område i Markbygden. Hela utbyggnaden beräknas ta omkring 10 år.
  • Data elements