logo

Carlotta - the museum database

026110 :: hälso och sjukvård, bäcken

Object description
Större bäcken av rostfritt stål. Bäckenet består av skål och anatomiskt doserad toalettsits i ett. Sitsen är öppen i framänden. Bäckenet är försett med två bärhandtag. Handtaget i främre änden är större och står vågrätt medan det i bakänden är klenare och står lodrätt. Bäckenet vidgar sej snett uppåt. Under bäckenets botten innanför upphöjningen står det: "Olofström rostfritt".
  • Data elements