logo

Carlotta - the museum database

bild

2005:2120 :: ateljébild, kassör

Object description
Kassören vid Bankaktiebolaget Stockholm-Övre Norrland Artur Holmgren, 1872-1916, Strömnäs, Piteå, son till patron N. Holmgren på Strömnäs, Piteå.