logo

Carlotta - the museum database

1997:836:1-27 :: kokgrop, arkeologi, undersökning, plan, profil

Object description

Överkalix sn. Fastighetsbeteckning: Jock samfällighet.

Arkeologisk undersökning av kokgrop utan RAÄ-nr.

1-9. Profil mot nordost.

10-12. Planbild från sydost.

13-15. Profilbild från sydost. Översikt från håll.

16-18. Översiktsbild mot söder.

19-21. Profil mot nordost.

22-24. Profil mot nordost. Översikt från håll.

25-27. Profil mot söder.