logo

Carlotta - the museum database

1997:664:28-35 :: flottning, skiljeställe, smedja, interiör, fönster, kök, bastu, förråd, vårdplan

Object description

Nederkalix sn, Vassholmen. Fastighetsbeteckning: Innanbäcken 7:3.

Fotografering för vårdplan.

Smedjan.

28. Förråd, igensatt fönster.

29. Förråd.

30-31. Kök.

32-33. Bastun.

34. Omklädningsrum.

35. Samlingssal "öppen spis", fönster.