logo

Carlotta - the museum database

1997:71:1-37 :: kraftstation, ställverk, fönster, innervägg, port, interiör, trapphus, räcke, trappa, balkong, golv

Object description

Jokkmoks sn, Porjus.

Arbetsmaterial. Vårdplan för Porjus gamla kraftstation, Norrbottens museum. Interiörer från ställverksbyggnaden. (Siffror inom parentes hänvisar till ombyggnadsritningar från 1980, 1981.)

Turistexpeditionen (1:22) på entrévåningen.

1. Fönster - nytillverkat efter ursprunglig modell.

3-4. Nyinsatt vägg i turistkontoret (1:23).

Entrévåningen och trapphus till våning 2.

5. Kungsporten från insidan.

6. Entré (1:20).

7. Trappa till våning 2 (trapphus 2:50).

8. Vy in mot hall (1:27).

9. Detalj trappräcke (trapphus 2:50).

10. Dörr till elrum (1:21).

13. Golvparti i kulvert (1:31).

14. Vägg i kulvert (1:31).

15. Armatur i trapphus (2:50).

16. Armatur i trapphus (2:50).

17. Överfönster Kungsporten - från insidan.

Trapphus (4:38).

18. Armatur i tak högst upp i trapphus.

Hall (2:47) på våning 2.

19. Avfasat hörn på ursprunglig vägg (2:47).

20. Pardörr till trapphus (2:50).

21. Två ursprungliga dörrtyper: till vänster mot trapphus (2:50), till höger mot kontrollrum (2:49).

22. Vägg mot hisschakt.

23. Motljus, fönster i trapphus (2:46).

24. Utställningsbygge i rum (2:45) intill hallen (Karin och Johan).

25. Fönster mot hisschaktet från utställningsrummet.

Trapphus (2:46) mellan våning 2 och 3.

26. Vagnstycke trappa till våning 3.

27. Detalj, fönsterbänk.

28. Fönsterbänkar, vägg och trappa.

29. Detalj, vagnstycket.

Trapphus (4:38).

30. Hållare för armatur?

31. Vattenskada i taket över trappan mellan våning 3 och 4.

32. Tak, balkong längst upp i trapphuset.

33. Trappräcke och golv med markering för utryckningsväg.

Rum till vänster om trappan (4:38).

34. Fönster mot hisschaktet - enkla med ursprungliga fönsterhakar.

35. Detalj, fönsterhake.

Balkongplan ovanför caféet (4:39).

36. Två fönster med olika spröjsindelning: till vänster ursprunglig, till höger felinsatt.

37. Fönstersmyg med fel insatt fönster.

accessionsnummer - fotografi
1997:71:1-37
klassifikation OCM
348; 355; 376; 377
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Jokkmokks kommun
socken - avbildad
Jokkmokks socken
by - avbildad
Porjus
personnamn - fotograf
SträngMFoto
företagsnamn - rättighetsinnehavare
Norrbotmuseum
motivkategori
byggnadsdetaljer; elindustri
motivord
kraftstation; ställverk; fönster; innervägg; port; interiör; trapphus; räcke; trappa; balkong; golv
tid - fotografering
1997-05
bildbeskrivning

Jokkmoks sn, Porjus.

Arbetsmaterial. Vårdplan för Porjus gamla kraftstation, Norrbottens museum. Interiörer från ställverksbyggnaden. (Siffror inom parentes hänvisar till ombyggnadsritningar från 1980, 1981.)

Turistexpeditionen (1:22) på entrévåningen.

1. Fönster - nytillverkat efter ursprunglig modell.

3-4. Nyinsatt vägg i turistkontoret (1:23).

Entrévåningen och trapphus till våning 2.

5. Kungsporten från insidan.

6. Entré (1:20).

7. Trappa till våning 2 (trapphus 2:50).

8. Vy in mot hall (1:27).

9. Detalj trappräcke (trapphus 2:50).

10. Dörr till elrum (1:21).

13. Golvparti i kulvert (1:31).

14. Vägg i kulvert (1:31).

15. Armatur i trapphus (2:50).

16. Armatur i trapphus (2:50).

17. Överfönster Kungsporten - från insidan.

Trapphus (4:38).

18. Armatur i tak högst upp i trapphus.

Hall (2:47) på våning 2.

19. Avfasat hörn på ursprunglig vägg (2:47).

20. Pardörr till trapphus (2:50).

21. Två ursprungliga dörrtyper: till vänster mot trapphus (2:50), till höger mot kontrollrum (2:49).

22. Vägg mot hisschakt.

23. Motljus, fönster i trapphus (2:46).

24. Utställningsbygge i rum (2:45) intill hallen (Karin och Johan).

25. Fönster mot hisschaktet från utställningsrummet.

Trapphus (2:46) mellan våning 2 och 3.

26. Vagnstycke trappa till våning 3.

27. Detalj, fönsterbänk.

28. Fönsterbänkar, vägg och trappa.

29. Detalj, vagnstycket.

Trapphus (4:38).

30. Hållare för armatur?

31. Vattenskada i taket över trappan mellan våning 3 och 4.

32. Tak, balkong längst upp i trapphuset.

33. Trappräcke och golv med markering för utryckningsväg.

Rum till vänster om trappan (4:38).

34. Fönster mot hisschaktet - enkla med ursprungliga fönsterhakar.

35. Detalj, fönsterhake.

Balkongplan ovanför caféet (4:39).

36. Två fönster med olika spröjsindelning: till vänster ursprunglig, till höger felinsatt.

37. Fönstersmyg med fel insatt fönster.

material - bildbärare
Film svart/vit 24x36