logo

Carlotta - the museum database

1996:391:11-17 :: sommarladugård, bostadshus, uthus, gårdsmiljö, restaurering, bostad, ladugård

Object description

Arvidsjaurs sn, Granberget. Fastighetsbeteckning: Allmänningsskogen 1:1. Allmänningsskogen 1:1 efter restaurering.

11. ?

12-13. Sommarladugården.

14. Äldsta bostadshuset.

15. Nuvarande bostadshuset.

16-17. Gården sedd från infarten.

Object description

Granberget, Allmänningsskogen 1:1 efter restaurering.

11 ?

12-13 Sommarladugården

14 Äldsta bostadshuset

15 Nuvarnade bostadshuset (ej färdigt)

16-17 Gården sedd från infarten.