logo

Carlotta - the museum database

1996:390:1-11 :: byggnad, expeditionsbyggnad, förråd, kasern, marketenteri, paviljong

Object description

Bodens stad. Bodens garnison, regemente Ing 3 (etablissementnummer K.0112 numrering enligt karta över garnisonen).

1. K.0112:106. Plåtförråd.

2. K.0112:107-67-68. Förråd.

3. K.0112:090. Kasern.

4-5. K.0112:102. Marketenteri.

6. K.0112:064. Musikpaviljong.

7. K.0112:002. Kasern.

8. K.0112:001. Kanslibyggnad.

9. K.0112:003. Kasern.

10. K.0112:003. Kanslibyggnad.

11. K.0112:048. Administrationsbyggnad.