logo

Carlotta - the museum database

1996:375:25-30 :: byggnad, barack, förläggning, förråd

Object description

Inventering Bodens garnison sommaren 1995. (Beteckningen K 109 står för militärens etablissementnummer, :xxx för byggnadsnummer enligt karta över garnisonen).

25. K 109:489. Förläggningsbarack.

26. K 109:918. Förråd.

27. K 109:?. Förråd intill 109:918.

28. K 109:1858.

29. K 109:1857.

30. K 109:1856.