logo

Carlotta - the museum database

1996:287:17-35 :: gångjärn, härbre, källare, lada, ladugård, mangårdsbyggnad, stall, fritidshus, ladlandskap, väg

Object description

Nedertorneå sn, Nedre Vojakkala. Fastighetsbeteckning: Nedre Vojakkala 20:1.

17. Stallet med tillbyggd del.

18. Mot gårdstomten och manbyggnaden.

19-20. Fina gångjärn på ladugården.

21. Potatiskällare.

22. Baksidan på ladugården mot Torneälven.

23-24. Infartsvägen mot ladlandskapet.

25. Potatiskällare och gaveln av ladugården.

26-27. Manbyggnaden.

28. Åke Benjamin framför Torneälven.

29-30. Aita.

31. Sommarstuga, tidigare bastu.

32. Bredvid gårdstomten.

33. Manbyggnaden.

34. Gaveln på manbyggnaden.

35. Ängslada på Sekasaari.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.