logo

Carlotta - the museum database

1996:262:10A-17 :: mangårdsbyggnad, härbre, bastu, växthus, ria, bagarstuga, älv

Object description

Överkalix sn, Mjölaskatan. Fastighetsbeteckning: Rödupp 1:8, 4:9.

10A. Härbre av timmer som står illa. Konstruktionen är försvagad p.g.a att en större dörröppning är gjord.

11A. Gårdstomten, bastu, härbre (dolt).

12A-13A. Vy över Kalixälven från gården, mot söder.

14A. Manbyggnaden sedd nedifrån.

15A. Växthusen, Kalixälven i bakgrunden.

16A. Härbre.

17A. Ria som byggts om till bagarstuga.