logo

Carlotta - the museum database

1996:261:1-10 :: bagarstuga, betesmark, gröda, foderväxt, gårdsmiljö, ekonomibyggnad, strand, älv

Object description

Överkalix sn, Östra Stråkan. Fastighetsbeteckning: Ytterstråkan 1:1.

1. Vy över Kalixälven norrut vid gården.

2. Gårdsmiljö, ekonomibyggnader.

3. Ensilagebalar på gården.

4. Bagarstuga, något ombyggd.

5. Fodervallar på andra sidan vägen.

6. Strandbete vid Kalixälven.

7. Kalixälven norrut.

8. Gårdsmiljön sedd nedifrån älven, ladugård och bostadshus.

9. Strandparti vid Kalixälven.

10. Strandbete vid Kalixälven, strandbrink.