logo

Carlotta - the museum database

1996:257:10-22 :: bostadshus, gårdsplan, ängsmark, gårdsmiljö, vattendrag, betesmark, husdjur, får, fårhus, ladugård

Object description

Överkalix sn, Ytterselet, Back. Fastighetsbeteckning: Ytterselet 1:2.

10. Bostadshuset och del av gårdsplanen.

11. Slåttermarkerna nordväst om gården.

12. Gårdsbebyggelsen sedd från nordväst.

13-15. Ängesån med gården Back.

16. Ängesån med gården Back, strandbete.

17. Beteshage med rovfågel (ormvråk?) på stängslet.

18. Beteshage med får.

19. Ängesån åt norr, strandbete.

20. Litet fårhus vid betesmarken.

21. Gårdsplanen med bl.a ladugård.

22. Gårdsplanen med bostadshus.