logo

Carlotta - the museum database

1996:213:27A-34 :: gröda, foderväxt, gårdsmiljö, härbre, odlingsröse, sjö, strand, höbärgning

Object description

Övertorneå sn, Pyhäjärvi. Fastighetsbeteckning: Pyhäjärvi 1:2.

27A. Vall med bebyggelse i bakgrunden.

28A. Gårdsbebyggelse.

29A. Timrat härbre vid gårdsbebyggelsen.

30A. Gårdsbebyggelsen sedd från söder.

31A. Ett ca 50 m långt odlingsröse i form av en bred "stenmur".

32A. Vy över sluttningen ned mot Pyhäjärvisjön.

33A. Vid sjöstranden vid Pyhäjärvi.

34A. Slåtter på vallarna.