logo

Carlotta - the museum database

1996:212:29A-36 :: ladugård, förstukvist, mangårdsbyggnad, odling, lada, bod, trädgård

Object description

Övertorneå sn, Pirttijärvi. Fastighetsbeteckning: Pirttijärvi 1:5.

29A. Del av ladugårdsbyggnaden, från gårdsplanen.

30A. Farstukvisten på manbyggnaden.

31A. Manbyggnaden.

32A. Vy över trädgårdsland och åker ned mot Pirttijärvi sjö.

33A. Vy över åkermarken med lada, något förfallen.

34A. Den gamla timrade ladugården som flyttats ut på åkern.

35A. Äldre länga med bodar.

36A. Blankkort.