logo

Carlotta - the museum database

1996:26:33-37 :: renovering, mjölkhushållning, fäbod, bostadshus, enkelstuga, interiör, eldstad, innertak

Object description

Överluleå sn, Sävast samfällighet. Norramarka fäbod.

Renovering med statsbidrag.

33-36. Fäbodstugan, exteriör.

37. Fäbodstugans stora rum, golvet rivet, liksom väggbeklädnader. Nytt innertak monterat.