logo

Carlotta - the museum database

1995:401:11A-19A :: bagarstuga, lada, ladugård, vedbod, gårdsmiljö, kulturmiljövård, inventering

Object description

Töre sn, Rånön. Jan-Ors gården (del av Nygården), även kallad Björkmans. Inventering av bebyggelsen på Rånön, belägen inom Kalix kommuns skärgård.

11A. Översikt.

12A-14A. F.d. bagarstugan.

15A-19A. Ladugård, hölada, vedbod.