logo

Carlotta - the museum database

1995:269:31-37 :: lada, besiktning

Object description

Töre sn, Bondersbyn. Fastighetsbeteckning: Bondersbyn 3:3, 6:7.

Besiktning av lador i Bondersbyn inför renovering.

31. Timmerlada (lada 30 i inventering).

32-33. Timmerlada (lada 32 i inventering).

34. Timmerlada (lada 34 i inventering).

35. Timmerlada, detalj (lada 34 i inventering).

36. Timmerlada (lada 38 i inventering).

37. Timmerlada (lada 37 i inventering).