logo

Carlotta - the museum database

1993:5700:1-4 :: studiebesök, gruppbild

Object description

Luleå stad. Norrbottens museum.

Delegation från Murmansk besöker Norrbottens museum.

1-2. Från vänster okänd, Jan Henriksson, landstinget, två okända, Majvor Östergren, museichef Norrbottens museum, okänd.

3-4. Från vänster okänd, Jan Henriksson, landstinget, tre okända och Majvor Östergren, museichef, Norrbottens museum.