logo

Carlotta - the museum database

1993:5577:1A-7A :: museidagar, invigning, kyrkotextil, mässhake

Object description

Övertorneå sn, Övertorneå. Övertorneå kyrka. Dokumentation av "Museidagarna i Övertorneå" 14-16 november 1993.

1A-3A. Tal i Övertorneå kyrka av museichef Majvor Östergren.

4A-5A. Invigningstal av kommunalrådet Harry Grape.

6A-7A. Margit Juntti berättar om kyrkan och dess textilier.