logo

Carlotta - the museum database

1993:5555:3-7 :: mangårdsbyggnad, förstukvist, ytterdörr, härbre, magasin, kulturmiljövård, inventering

Object description

Älvsby sn, Älvsbyn. Fastighetsbeteckning: Älvsbyn 23:33.

Exteriörbilder.

3. Mangårdsbyggnad.

4. Mangårdsbyggnad, entré.

5. Magasin.

6. Mangårdsbyggnad.

7. Härbre.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.