logo

Carlotta - the museum database

024505 :: husgeråd, burk, kaffeburk, lock

Object description
Gult halvgenomskinligt plastlock til kaffeburk. Locket har en utanpåliggande kant (H 0,6 cm) och är försett med en öppningsflik. På locket står det i relief: "LÖFBERGS" i ett rombformat fält med de trubbiga spetsarna riktade upp och ner. Bokstävernas storlek är avpassade efter rombens form. Under romben står det: "KAFFE".
  • Data elements