logo

Carlotta - the museum database

2006:321:0-32 :: utställning, kulturhistoria, tillfällig utställning

Object description

Detaljbilder och översiktsbilder.

Den tillfälliga utställningen "Rutvik - byarkivarien berättar" visades på Norrbottens museum under tiden 6/2 - 5/3 1972. Den hade producerats av Norrbottens museum med Örjan Wallström som utställningsansvarig. Utställningen byggde på material som trädgårdsmästare Artur Enström, Rutvik, hade samlat och bearbetat ur byns arkiv.