logo

Carlotta - the museum database

2006:312:5 :: föremålsarkiv, rankbåge

Object description

I den uppbyggda kopian av Luleå stads gamla rådhus på Gültzauudden i Luleå, förvarades föremål ur Norrbottens museums samlingar. Tidvis har de även visats för allmänheten, dock inte vid tiden för denna fotografering.

Inv.nr Nbm 3777. Rankbåge.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.