logo

Carlotta - the museum database

2006:311:9 :: föremålsarkiv, loka

Object description

I den uppbyggda kopian av Luleå stads gamla rådhus på Gültzauudden i Luleå, visades föremål ur Norrbottens museums samlingar. Tidvis har utställningen varit öppen för allmänheten, dock inte vid tiden för denna fotografering, då lokalerna användes som förråd och för tillfällig föremålsförvaring.

Inv.nr Nbm 1202. Lokor.