logo

Carlotta - the museum database

2006:258:3 :: bank

Object description
ÖVER-LULEÅ SPARBANK i Boden.
  • accessionsnummer - föreställer (1)