logo

Carlotta - the museum database

1993:4299:24A-36A :: arkeologi, undersökning, härd, boplatsgrop, täkt, sand

Object description

Älvsby sn, Lappurträsk. Fastighetsbeteckning: Lappurträsk 1:15. Raä nr 360.

24A-25A. Nbm 1:1, härd i profil.

26A-28A. D. Lundbergs husbehovstäkt in i Raä 360 från norr.

29A. D. Lundbergs husbehovstäkt in i Raä 360 från väster.

30A. Norra delen av den avtorvade Raä 360 samt

husbehovstäkten.

31A. Nbm 1, från norr.

32A-34A. ?

35A-36A. Nbm 2, boplatsgrop.