logo

Carlotta - the museum database

1993:4290:14-18 :: stensättning, arkeologi, undersökning

Object description

Piteå sn, Lillpite. Fastighetsbeteckning: Lillpite 54:1. Raä nr 1261.

14. Stensättning, profil mot norr, från söder.

15-16. Stensättning, centrala delen av profil mot norr, från

söder.

17. Stensättning, profilbanken från väster.

18. Stensättning, profilbanken från norr.