logo

Carlotta - the museum database

2002:106:2-36 :: malmhamn, malmlager

Object description

1986 byggdes fyra silos för lagring av malmprodukter. Fram till dess lagrades malmprodukterna utomhus på två asfalterade lagringsplatser. Högbanan löper i mitten av den större lagringsplatsen. Malmen placerades på lagringsplatsen med hjälp av två utläggare. När malmen skulle fraktas till kajen öppnades tappluckor i marken. Under marken fanns automatiska transportband. Brokranarna anvädnes för att malmen skulle åka ner i tappluckorna.

2/3-4/5. Järnvägsspår över gångtunnel. Hus med el-central under.

6/7. Gångtunnel under järnvägen.

8. El-centralen. Trappan till vänster leder upp till huset på bild 2/3/4/5.

9/10-11/12. Sönderslaget lunchrum med omkullvält kylskåp och bord.

13/14-16/17. Sönderslagen toalett.

18/19. Industrikomplex. Sönderslagna fönster.

20/21. Sönderslagen byggnad i närheten av malmlagret.

22-23. Del av byggnad vid malmlagret.

24. Byggnad och skorsten.

25/26. Cementblock uppradade på platsen för malmlagret på Svartöberget. Högbanan löper över dem. Silo till höger.

27/28-29/30. Uppradade cementblock.

31. Cementblock uppradade på platsen för malmlagret på Svartöberget. Högbanan löper över dem.

32/33. Vy över malmlagret på Svartöberget. Silo, höbana och två utläggare.

34/35-36. Brokran på malmlagret på Svartöberget.

  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.