logo

Carlotta - the museum database

1958:73:4-10 :: bagarstuga, gårdsmiljö, härbre, loge, långloge, mangårdsbyggnad, portal, ytterdörr

Object description

Nederkalix sn, Pålänge. Gårdsägare: Lundbäck.

4. Gårdsgrupp från norr.

5. Loge från nordost.

6. Mangården (3-kammarstuga, 1700-talet ?) från nordväst.

7. Mangården från sydost.

8. Bagarstuga från sydost (på hällen daterad 1796).

9. Mangårdens portal.

10. Bagarstuga och härbre från nordväst.

  • Data elements