logo

Carlotta - the museum database

1958:31:4-8 :: träd, tall, stall, mangårdsbyggnad, jordbruksbebyggelse, härbre

Object description

Hietaniemi sn, Koivukylä. Gårdsägare: Östen Nikka.

4. Härbret från söder.

5. Stall och härbre från söder.

6. Mangårdsbyggnaden från sydväst.

7. Gårdsgruppen från norr.

8. Enligt uppgift den största tallen i Norrbotten.

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.